Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
 

dovolte, abychom Vás jménem Vědeckého výboru Moravsko-slovenských mikrobiologických dnů (MSMD 2020) co nejsrdečněji pozvali na XXVII. ročník této tradiční odborné akce, která se bude konat ve dnech 8. – 10. října 2020 v Luhačovicích.

Rádi bychom vyjádřili své přesvědčení, že přes existenci celé řady odborných interaktivních databází a velkých možností současné elektronické komunikace nic nemůže nahradit osobní setkání. Vždyť nás nespojují jen kolegiální vztahy, ale především naše přátelství a z tohoto důvodu jsou vzájemná setkávání nenahraditelná. Věříme, že si najdete příležitost strávit alespoň malou chvíli se svými kolegy a přáteli v rámci letošních MSMD. Odborný program bude velmi široký, zahrnující klinickou mikrobiologii v plném rozsahu. Jsme přesvědčeni, že bude nejen zajímavý, ale současně i prospěšný pro naši mikrobiologickou či klinickou praxi. Konkrétní témata lze definovat následovně:

  • diagnostické metody v lékařské mikrobiologii
  • rezistence bakterií k antibiotikům
  • bakteriální infekce a možnosti léčby
  • bakteriální zoonózy
  • problematika mykotických infekcí
  • problematika virových infekcí

 

Důležitou součástí každého ročníku MSMD jsou rovněž vzájemná osobní setkání a možnost se alespoň na chvíli zastavit (zvláště po našem enormním pracovním vytížení v souvislosti s COVID-19) a přátelsky si popovídat o odborných i méně odborných záležitostech.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pevně věříme, že XXVII. ročník MSMD splní všechna Vaše očekávání a těšíme se na viděnou v Luhačovicích.

 

Za Vědecký výbor MSMD 2020

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.                                                         MUDr. Nataša Bartoníková