Info pro aktivní účastníky

Každý přednášející musí být přihlášen.
 

Typ   Spuštění přihlášky    Deadline přihlášek
  Přihláška k aktivní účasti            31.7. 2020    do 10. 9. 2020
  Abstrakt                                31.7. 2020    do 10. 9. 2020

 Abstrakt musí být vložen při přihlašování aktivní účasti. Bez něj není možné aktivní účast přihlásit.

 

Forma prezentace
 • vyžádaná přednáška
 • sdělení, kazuistika
 • poster - A1 na výšku (max 70 x 100 cm)

Pokyny pro zpracování abstrakt

Jak se již stalo tradicí, bude i v tomto roce připraven sborník, u něhož bude zajištěno ISBN. V této souvislosti Vás prosíme o vypracování písemné formy (abstraktu) Vaší přednášky/posteru, vystihující základní informace.
Vzor abstraktu ZDE

Záhlaví   
 • Název práce
 • Autor přednášky - přednášející: Jméno příjmení (popřípadě index pracoviště)
 • Spoluautoři: Příjmení a první písmeno křestního jména
 • Pracoviště, u více pracovišť uvádět indexy

 

Abstrakt zpracujte
 • text psát jako volný text, nedávat text do rámečku
 • preferujeme software Microsoft Office (soubor *.doc, *.docx) kompatibilní
 • typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché
 • 1 - 2 stránky A5
 • nepoužívat klávesu enter a jiná formátování

Pokyny pro tvorbu prezentace ústního sdělení


Vaše prezentace odevzdávejte v den konference na "Přejímce prezentací" po splnění těchto podmínek:

 • prezentace ve formátu 16:9 (v programu MS PowerPoint v záložce návrh > vpravo nahoře nabídka velikost snímku > zvolte možnost “širokoúhlá (16:9)“)
 • soubory MS PowerPoint s příponou .pptx, eventuálně soubory MS PowerPoint s příponou .ppt
 • po dohodě je možno odevzdat soubor PDF (Portable Document Format) s příponou .pdf
 • prezentace obsahující videa ukládejte pouze s příponou .pptx a videa vkládejte přímo do prezentace (videa obsahuje přímo soubor prezentace, není třeba aby soubory s videi byly ve složce s prezentací). Pokud vaše starší verze MS PowerPoint neumožňuje příponu .pptx, dostavte se prosím na "Přejímku prezentací" s předstihem minimálně jednoho bloku před časem vaší prezentace
 • videa vložená do prezentace se musí spouštět automaticky nebo v posloupnosti (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti začátek zvolte možnost Automaticky nebo V posloupnosti kliknutí)
 • pokud vaše prezentace obsahuje zvuk, hlaste toto prosím při odevzdání na "Přejímce prezentací". Pokud nechcete zvuk ve videích ve vaší prezentaci, zakažte ho (v programu MS PowerPoint po označení videa v záložce přehrávání > v možnosti hlasitost zvolte možnost Ztlumit)
 • pro správné zobrazení textu doporučujeme použít standardní fonty, nebo vložit písmo přímo do prezentace (v programu MS PowerPoint v záložce soubor > Možnosti > Uložit > zatrhnout dole možnost „vkládat písma do souboru“ )
Připojení vlastního zařízení pro orální prezentaci
 • standardní HDMI přípojka se nachází na řečnickém pultu. Formát video signálu FullHD1080p50
 • odzkoušení a kontrola funkčnosti vašeho zařízení je nutná o přestávkách mezi programovými bloky z důvodu plynulosti programu konference
Technické vybavení při orální prezentaci
 • dataprojekce prezentace na plátno na pódiu formátu 16:9, rozlišení 1920x1080 px
 • náhledový monitor na řečnickém pultu v režimu zobrazení prezentujícího (zobrazení aktuálního snímku, následujícího snímku, poznámek, časomíry)
 • prezentér Logitech R500 s laserovým ukazovátkem pro změnu jednotlivých snímků (možno vyzkoušet na "Přejímce prezentací")
 • bezdrátový mikrofon
 • časomíra na hlavním plátně (volitelně)
Přejímka prezentací
 • je v provozu po celou dobu konání akce
 • své prezentace odevzdávejte nejpozději 30 minut před začátkem bloku
 • jde o oddělené pracoviště, odevzdání a kontrola Vašich prezentací je tedy možná i v průběhu programu
 • Vaše prezentace je po kontrole uložena a následně nakopírována přímo do místa odbavení
 • zaškolená obsluha vám ráda pomůže s mnohými úskalími tvorby prezentace, je však třeba přijít na "Přejímku prezentací" s dostatečným předstihem
Prezentace mohou být předány na "Přejímce prezentací" na těchto nosičích
 • zařízení (úložiště) připojitelná přes rozhraní USB
 • paměťová karta SD